Filosofie

 1. Anoniem. Reïncarnatie. Onbekend; Theospohical University Press; 1987; 3e druk; paperback; net exemplaar. EURO 4,05 $ 4,86 boeknr.03577

 2. Aurelius, Marcus. Selbstbetrachtungen. Berlijn; Deutsche Bibliothek; z.d.; 224 pag.; linnen; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. In Gothische letters gedrukt.EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.16823

 3. Bauters, Paul. Jean-Paul Sartre. Brugge; Desclée De Brouwer; 1964; z.d.; 72 pag.; Ontmoetingen -literaire monografieën 51; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.12367

 4. Bergier, J. - e.a. De dageraad der magiërs. Amsterdam; De Bezige Bij; 1972; 7e druk; 404 pag.; Kwadraatpocket 6; vertaling A. Maclaine Pont en H.F. Arnold; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.15307

 5. Berk, Tjeu van den. Het numineuze. Delft; Meinema; 2005; z.d.; 300 pag.; paperback; als nieuw. EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.16862

 6. Bernal, J.D. De wetenschap als maatschappelijk proces 1/4. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1971; z.d.; 1000 pag.; Aula-boeken; vertaling E. Marije; paperback; net exemplaar, papier vergeeld. Marxistische visie op de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en maatschappij.EURO 22,28 $ 26,74 boeknr.03262

 7. Borms, Eddy. Humanisme-kritiek in het hedendaagse Franse denken. Nijmegen; SUN; 1986; z.d.; 100 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09964

 8. Casimir, Rommert. Beknopte geschiedenis der wijsbegeerte - twee deelen. Amsterdam; Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur; 1920; 3e druk; 275 pag.; halflinnen; vergeeld. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.16705

 9. Dhastra, Rassa. The science of life's creative forces. Deventer; Kluwer; 1938; z.d.; 96 pag.; linnen; net exemplaar. Published by the Sufi-movement.EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.15226

 10. Diderich, Peter. Uw Toekomst . Amsterdam; Neckerman; 1990; z.d.; 144 pag.; pocketboek; net exemplaar. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.14779

 11. Diverse auteurs - e.a. Mensbeelden - filosofie in een pluriforme samenleving. Alphen aan de Rijn; Samsom; 1978; z.d.; 202 pag.; samson reeks moderne filosofie; samenstelling R.C. Kwant; paperback; met onderstrepingen in de tekst. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.14204

 12. Diverse auteurs - e.a. Zin en zijn - metafysische beschouwingen over het goede. Baarn; Ambo; 1983; z.d.; 127 pag.; samenstelling Th. van Velthoven; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.15895

 13. Diverse auteurs. Filosofie en Maatschappijkritiek - In debat met Habermas. Meppel; Boom; 1986; z.d.; 152 pag.; paperback; als nieuw. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.16859

 14. Diverse auteurs. Looking after Nietzsche. Albany; State University Of New York Press; 1990; z.d.; 265 pag.; Suny series; gebonden; net exemplaar. EURO 23,50 $ 28,20 boeknr.16869

 15. Enzensberger, Hans Magnus. De stuurloze avantgarde. Amsterdam; De Arbeiderspers; 1974; z.d.; 171 pag.; Synopsis; vertaling C.E. van Amerongen-van Straten; paperback; Omslag verschoten. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.06573

 16. Finkielkraut, Alain. De imaginaire jood. Amsterdam; Contact; 1992; z.d.; 214 pag.; vertaling Hetty Renes en Margreet Zaling; paperback; als nieuw. EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.09834

 17. Franklin, Benjamin. Een praktische moralist. Amsterdam; Wereldbibliotheek; 1967; 1e druk; 63 pag.; vertaling Jaap Buys; inleiding Jaap Buys; paperback; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 3,60 $ 4,32 boeknr.03755

 18. Heinemann, Fritz. Existentiefilosofie: levend of dood? Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1967; z.d.; 239 pag.; Aula-boeken 336; vertaling Jan A. Jacobs; pocketboek; net exemplaar. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.07346

 19. Hewitt, James. Leer uzelf yoga. Den Haag/Antwerpen; Nederlandse Boeken Club; 1e druk; 183 pag.; vertaling A. van Onck; bewerking A. van Onck; linnen, met stofomslag; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 5,40 $ 6,48 boeknr.03706

 20. Hoeven, P. van der. Descartes. Bussum; Wereldvenster; 1972; z.d.; 118 pag.; pocketboek; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.16360

 21. Jaspers, Karl. Inleiding tot de philosophie. Assen; Born; 1954; 3e druk; 167 pag.; Pallas-reeks 1; vertaling H.F. Torringa; linnen; zonder stofomslag. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.12834

 22. Khan, Hazrat Inayat. In an Eastern Rose Garden. Deventer; Kluwer; 3e druk; 311 pag.; halflinnen; zonder stofomslag. EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.09982

 23. Kwant, R.C. - e.a. Mensbeelden - filosofie in een pluriforme samenleving. Alphen aan de Rijn; Samsom; 1978; z.d.; 202 pag.; samson reeks moderne filosofie; samenstelling R.C. Kwant; paperback; met onderstrepingen in de tekst. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.14204

 24. Labberton, Mien. Inkeer - een boekje voor het innerlijk leven. Zeist; J. Ploegsma; z.d.; 78 pag.; gekartonneerd; geen rug meer. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.14867

 25. Landgrebe, Ludwig. Moderne filosofie. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1962; z.d.; 191 pag.; Aula-boeken 79; vertaling L. Witsenburg; pocketboek; omslag beschadigd, verder goed. EURO 2,70 $ 3,24 boeknr.03324

 26. Leeuwen, Kees van. Catalogus Aesthetico Philosophicus. Littensebuorren; Eigen Beheer; 1e druk; 131 pag.; paperback; als nieuw. Tweetalige (N-E) uitgave in eigen beheer van de gedichten, gedachten en het beeldend werk van Kees van Leeuwen. Oplagen volgens colofon 500.EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.05964

 27. Leeuwen, Kees van. Catalogus ethico philosophicus. Littensebuorren; Eigen Beheer; 1e druk; 155 pag.; paperback; als nieuw. Tweetalige (N-E) uitgave in eigen beheer van gedichten, gedachten en beeldend werk K. van Leeuwen. Oplage volgens colofon 50 stuks.EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.05963

 28. Lowrie, Walter. Het leven van Kierkegaard. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1959; z.d.; 189 pag.; Prisma 443; vertaling H.C. de Wolf; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.16872

 29. Lyons, John. Noam Chomsky. Amsterdam; Meulenhoff; 1970; 1e druk; 89 pag.; Oriëntatie op morgen; vertaling Erin Wagenaar; paperback; net exemplaar, leesvouw in rug. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.06068

 30. Marcuse, Herbert. Kultur und Gesellschaft 1 und 2. Frankfurt am Main; Suhrkamp Verlag; 1968; 6e druk; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.10225

 31. Marek van der Jagt = Arnon Grunberg. Otto Weininger of Bestaat de jood? onbekend; Onbekend; 2005; z.d.; 94 pag.; Maand van de Filosofie; paperback; net exemplaar. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.16491

 32. Marx, Karl. Das Elend der Philosophie - Antwort auf Proudhons "Philosophie des Elends". Berlijn; Dietz Verlag; 1973; z.d.; 256 pag.; gebonden; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 12,50 $ 15,00 boeknr.10315

 33. Mehring, G. zur Orientirung über den Standpunkt des philosophischen Forschens in unserer Zeit. Stuttgart; Joh. Friedr. Steintopf; 1830; z.d.; 67 pag.; ingenaaid; Matig exemplaar. Komplett, aber alt.EURO 12,50 $ 15,00 boeknr.15007

 34. Mora, José Ferrater. Inleiding tot de moderne filosofie. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1962; z.d.; 182 pag.; Prisma 788; vertaling Th. van den Berg; pocketboek; roestvlekjes. EURO 2,00 $ 2,40 boeknr.15593

 35. Pauwels, L. - e.a. De dageraad der magiërs. Amsterdam; De Bezige Bij; 1972; 7e druk; 404 pag.; Kwadraatpocket 6; vertaling A. Maclaine Pont en H.F. Arnold; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.15307

 36. Pedersen, Olaf. Van Kierkegaard tot Sartre. Amsterdam; Het Wereldvenster; 1952; 2e druk; 167 pag.; vertaling Joh. Winkler; linnen; zonder stofomslag. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09216

 37. Peperzak, Ad. Systematiek en geschiedenis - een inleiding in de filosofie van de filosofiegeschiedenis. Alphen aan de Rijn; Samsom; 1981; z.d.; 197 pag.; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.15573

 38. Peperzak, Ad. Weefsels - een tweede inleiding in het filosoferen. Bilthoven; AMBO; 1974; z.d.; 234 pag.; paperback; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.15572

 39. Peursen, C.A. van. Wegwijs in de wijsbegeerte - een aansporing tot het zelf filosoferen. Amsterdam-Brussel; Paris-Manteau; 1972; 4e druk; 160 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.05346

 40. Piccardt, K.L. Wijsbegeerte als wetenschap. Amsterdam; Maatschappij Voor Goede En Goedkoope Lectuur; 1958; z.d.; 218 pag.; Wereldbibliotheek; linnen; zonder stofomslag. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.12079

 41. Pirsig, Robert M. Zen and the Art of Motorcyclemaintenance - an inquiry into values. Londen; Corgi Books; 1977; z.d.; 406 pag.; pocketboek; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.16228

 42. Plato. Plato's Crito. Amsterdam; Wereldbibliotheek; 1950; z.d.; 32 pag.; vertaling S. Koperberg; inleiding S. Koperberg; ingenaaid, met flappen; rug beschadigd. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.16804

 43. Rorty, Richard. Contingentie, ironie & solidariteit. Kampen; Kok Agora; 1992; z.d.; 280 pag.; vertaling Kees Vuyk en Oscar van den Boogaard; inleiding Kees Vuyk; paperback; net exemplaar, leesvouw in rug. EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.16865

 44. Russell, Bertrand. Wisdom of the West. Londen; Macdonald; 1975; z.d.; 320 pag.; New Impression; linnen, met stofomslag; scheurtjes in stofomslag. EURO 12,00 $ 14,40 boeknr.14138

 45. Sartre, Jean-Paul. De duivel en god & over het existentialisme. Amsterdam; Contact; 1972; 5e druk; 266 pag.; Kaderreeks; vertaling Maurits Mok; paperback; net exemplaar, leesvouw in rug. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.16321

 46. Sartre, Jean-Paul. De jaren des onderscheids - de wegen der vrijheid deel 1. Amsterdam; Contact; 1970; 12e druk; 327 pag.; Contactboekerij; vertaling Jo Boer; paperback; Matig exemplaar. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.16093

 47. Sartre, Jean-Paul. Het Oponthoud - De Wegen der Vrijheid 2 Amsterdam; Contact; 1971; 9e druk; 365 pag.; Contactboekerij; vertaling Maurits Mok; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.07297

  .

 48. Sartre, Jean-Paul. Tussen de raderen. Utrecht; A.W. Bruna & Zoon; 1967; z.d.; 159 pag.; Witte Beertjes 989; vertaling C.L. de Ligt-van Rossem; pocketboek; roestvlekjes. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.12409

 49. Sartre, Jean-Paul. Tussen de raderen. Utrecht; A.W. Bruna & Zoon; 1967; z.d.; 159 pag.; Witte Beertjes 989; vertaling C.L. de Ligt-van Rossem; pocketboek; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.16320

 50. Schweitzer, Albert. Kultur und Ethik. Kulturphilosophie zweiter Teil. München; Beck; 1953; z.d.; 269 pag.; linnen, met stofomslag; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.16685

 51. Slk, Johs. Sren Kierkegaard. Amsterdam; W. Ten Have N.V.; 1967; z.d.; 107 pag.; Carillon-reeks 55; vertaling G.J. Droogleever Fortuyn; inleiding J. Sperna Weiland; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.03676

 52. Steiner, Rudolf. Die Philosophie der Freiheit - Grundzüge einer moderner Weltanschauung. Dornach; Rudolf Steiner Verlag; 1998; z.d.; 288 pag.; Rudolf Steiner Taschen bücher; pocketboek; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.16116

 53. Tagore, Rabindranath. De koning van de donkere kamer. Amsterdam; Wereldbibliotheek; 1971; 2e druk; 103 pag.; vertaling Henri Borel; paperback; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.06843

 54. Velthoven, Th. van - e.a. Zin en zijn - metafysische beschouwingen over het goede. Baarn; Ambo; 1983; z.d.; 127 pag.; samenstelling Th. van Velthoven; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.15895

 55. Vivian, Frederick. Filosofisch denken. Bilthoven; AMBO; z.d.; 227 pag.; vertaling A.G.M. Straver; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.15811

  geef hier uw zoekopdracht

  Ga terug naar de homepage van A.@.S.

  e-mail algemeen.antiquariaat.sanders@xs4all.nl