Levensbeschouwing

 1. Aafjes, Bertus. Arenlezer achter de maaiers - vergeten bijbelse bijzonderheden. Amsterdam; Meulenhoff; 1958; 6e druk; 192 pag.; linnen, met stofomslag; scheurtjes in stofomslag. EURO 5,40 $ 6,48 boeknr.00889

 2. Ancel, Alfred. Bisschop en Arbeider. Utrecht; Ambo; 1964; z.d.; 415 pag.; vertaling Henri van der Burght; paperback; net exemplaar. Te dik voor de brievenbus, daarom 5,50 euro verzendkosten.EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.08995

 3. Anoniem. Achter het feest... kerstbundel. Maarssen; De Ploeg; z.d.; 16 pag.; geniet; net exemplaar. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.09895

 4. Anoniem. Die Gotische Bibel. Heidelberg; Carl Winter's Universitätsbuchhandlung; 1919; z.d.; bezorging Wilhelm Streitberg; gebonden; rug beschadigd, verschoten, naam op schutblad. Te dik voor de brievenbus, daarom 6,20 euro verzendkosten.EURO 15,00 $ 18,00 boeknr.11987

 5. Anoniem. Het vraagstuk der inspiratie en de genetische ontwikkeling ervan. Den Bosch; Gebroeders Muller; 1854; z.d.; 51 pag.; vertaling S.A.J, de Ruever Groneman; ingenaaid; Matig exemplaar. Zonder omslag. Binnenwerk goed.EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.15030

 6. Anoniem. Onderzoek naar de wijsbegeerte der Hebreën. Den Bosch; Gebroeders Muller; 1853; z.d.; 94 pag.; vertaling S.A.J, de Ruever Groneman; ingenaaid; Matig exemplaar. Papieren omslag grotendeels weg, papier hier en daar aangevreten, tekst binnenwerk goed en compleet.EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.15029

 7. Baaren, Th. P. van. Van Maansikkel tot Rijzende Zon - de grote godsdiensten van Azië. Zeist; W. de Haan; 1960; z.d.; 151 pag.; Phoenix pocket 34; pocketboek; net exemplaar. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.16084

 8. Barbour, George B. Het veldwerk van Teilhard de Chardin. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1967; z.d.; 198 pag.; Bibliotheek Teilhard de Chardin 19; vertaling P.G.M. de Kleijn; paperback; net exemplaar. EURO 5,50 $ 6,60 boeknr.09024

 9. Berk, Tjeu van den. Het numineuze. Delft; Meinema; 2005; z.d.; 300 pag.; paperback; als nieuw. EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.16862

 10. Botz, J. Over de eenzaamheid van de mens. Antwerpen; Patmos; 1960; z.d.; De Christen in de tijd 5; paperback; net exemplaar. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.11072

 11. Bronkhorst, Prof. Dr. A.J. Het concilie van de Oecumene. Baarn; Bosch & Keuning; 1962; z.d.; 164 pag.; Bibliotheek van boeken bij de Bijbel 26; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.11754

 12. Bruch, J.F. Wijsgeerige beschouwingen over het christendom. Leiden; D.J. Couvée; 1851; z.d.; 212 pag.; vertaling H Fangman; ingenaaid; los in band. Zelfgemaakte papieren omslag.EURO 12,50 $ 15,00 boeknr.15022

 13. Brugman, Jan. Leven van Jezus. Roermond; J.J. Romen; 1947; z.d.; 270 pag.; Gekruiste Handen 2; bewerking Mathias Goossens; gekartonneerd; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09007

 14. Clavel, Maurice. `Dieu est Dieu, nom de Dieu!'. Parijs; Bernard Grasset; 1977; z.d.; 220 pag.; Le livre de poche 5016; pocketboek; net exemplaar. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.15072

 15. Comblin, Joseph. Hij is verrezen. Den Haag; NV Uitgeverij Pax; 1961; z.d.; 204 pag.; vertaling W.K.M. Grossouw; inleiding W.K.M. Grossouw; gebonden; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.08992

 16. Corcos, Georgette. Die Einzigartigkeit des Alten Testaments. ; Hänsel Verlag; 1093; z.d.; 256 pag.; linnen, met stofomslag; net exemplaar. met kaarten en een Zeittafel zur Bibel.EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.16843

 17. Corcos, Georgette. Die Einzigartigkeit des Neuen Testaments. ; Hänsel Verlag; 1982; z.d.; Geschichte und Gegenwart; linnen, met stofomslag; net exemplaar. met kaarten en Zeittafel zur Bibel.EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.16844

 18. Cox, Harvey. Vele woningen - Een christen in gesprek met andere geloven. Baarn; Ambo; 1988; z.d.; 192 pag.; vertaling Ad. J. Koekkoek; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.08980

 19. Dibbits, Johannes Elbertus. Herder beschouwd als theoloog, inzonderheid als verklaarder van den Bijbel. Utrecht; T. De Bruyn; 1863; z.d.; 293 pag.; paperback; net exemplaar. Proefschrift.EURO 15,00 $ 18,00 boeknr.15027

 20. Diverse auteurs - e.a. Balans van de Nederlandse kerk. Bilthoven; AMBO; 1975; z.d.; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.11070

 21. Diverse auteurs - e.a. Kritik der reinen Toleranz. Frankfurt am Main; Suhrkamp Verlag; 1968; z.d.; 128 pag.; ingenaaid, met flappen; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.10558

 22. Diverse auteurs - e.a. Niet radicaal genoeg? Amsterdam; W. Ten Have N.V.; 1964; z.d.; 159 pag.; Carillon-reeks 32; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.09305

 23. Diverse auteurs - e.a. Tijdgenoten over Teilhard de Chardin. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1965; z.d.; 144 pag.; Bibliotheek Teilhard de Chardin 9; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.09016

 24. Diverse auteurs. De Statenvertaling 1637-1937. Haarlem; De Erven F. Bohn; 1937; z.d.; 196 pag.; linnen; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.09925

 25. Diverse auteurs. Die Religionen der Welt - Ein Almanach zur Eröffnung des Verlags der Weltreligionen. Frankfurt am Main; Verlag Der Weltreligionen; 2007; 2e druk; 415 pag.; ingenaaid, met flappen; als nieuw. EURO 12,50 $ 15,00 boeknr.15674

 26. Diverse auteurs. Isaäc da Costa. Nijkerk; Callenbach; 1961; z.d.; 80 pag.; paperback; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. Uitgave ter herdenking van zijn 100ste sterfdag.EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.09132

 27. Diverse auteurs. Religieuze levensbeschouwingen - Islam. Tilburg; Ver. Ons Middelbaar Onderwijs; 1994; z.d.; 84 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.12068

 28. Diverse auteurs. The discovery of happiness. Londen; MQ Publications Ltd; 2001; z.d.; 255 pag.; samenstelling Stuart McCready; ingenaaid, met flappen; als nieuw. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.15723

 29. Erasmus, Desiderius. Oorlog. Amsterdam; Wereldbibliotheek; 1969; 1e druk; 53 pag.; vertaling Nico van Suchtelen; inleiding Nico van Suchtelen; paperback; net exemplaar. EURO 3,15 $ 3,78 boeknr.03812

 30. Feldmann, Jos. Occulte verschijnselen. Den Haag; De Residentiebode N.V.; 2e druk; 405 pag.; Aeterna Reeks; vertaling H.J. van Deursen; bewerking H.J. van Deursen; gebonden; net exemplaar, naam op schutblad. Te dik voor de brievenbus, daarom pakketpost.EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.16146

 31. Fisher, Joe. Reïncarnatie. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1986; 1e druk; 213 pag.; vertaling Philia de Boer; inleiding Dalai Lama; paperback; als nieuw. EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.09640

 32. Frentrop, A. Christus Jesus de éénige middelaar Gods en der menschen - leerrede over I Tim. II, 5. Den Haag; Gebr. J & H. Van Langenhuysen; 3e druk; 29 pag.; ingenaaid; omslag beschadigd, verder goed. Papieren omslag deels weg. Hier en daar vlekken, verder inhoudelijk goed. Uitgave ca. 1855.EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.15018

 33. Garaudy, Roger. Het hart op de tong. Baarn; Ten Have; 1976; 1e druk; 184 pag.; vertaling Sixtus W.R. Scholtens; paperback; met onderstrepingen in de tekst. EURO 7,65 $ 9,18 boeknr.01895

 34. Gijsen, J. Zekerheid en vrede. Katholiek geloofsboek. Roermond; St. Verkondiging; 1978; z.d.; 448 pag.; linnen, met stofomslag; net exemplaar. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.11073

 35. Gioberti, Vincenzo. De geheime bedoelingen van de tegenwoordige Jezuieten. Amsterdam; Weytingh & Van Der Haart; 1849; z.d.; 177 pag.; vertaling J.P. van der Meer de Wijs; bewerking J.P. van der Meer de Wijs; ingenaaid; omslag beschadigd, verder goed. Rug van papieren omslag nogal beschadigd.EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.15019

 36. Glucksmann, André. De kokkin en de menseneter - Over de verhoudingen tussen staat, marxisme en concentratiekampen. Amsterdam; De Arbeiderspers; 1978; 1e druk; 256 pag.; Synopsis; vertaling Carly Misset; paperback; omslag smoezelig. EURO 5,63 $ 6,76 boeknr.03181

 37. God. Het Oude Testament (verkorte uitgave). Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 5e druk; 377 pag.; Zonnewijzer; pocketboek; net exemplaar, leesvouw in rug. EURO 2,00 $ 2,40 boeknr.16379

 38. Grollenberg, Luc. H. Kleine atlas van de bijbel. Amsterdam/Brussel; Elsevier; 1959; z.d.; 196 pag.; inleiding Prof. Dr. W.c. Van Unnik; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.09648

 39. Grossouw, W.K.M. Bijbelse vroomheid - beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1956; 4e druk; 239 pag.; linnen, met stofomslag; omslag beschadigd, verder goed. EURO 8,50 $ 10,20 boeknr.09195

 40. Grossouw, W.K.M. Bijbelse vroomheid - beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1954; 2e druk; linnen, met stofomslag; net exemplaar. EURO 9,00 $ 10,80 boeknr.11063

 41. Grossouw, W.K.M. In Christus - schets van een theologie van Sint Paulus. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1948; 2e druk; 100 pag.; paperback; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09112

 42. Gutzlaff, Karel. Geschiedenis der uitbreiding van Christus koninkrijk op aarde - met eene landkaart (eerste deel). Rotterdam; Contze & Overbroek; z.d.; 425 pag.; ingenaaid; slecht. Geen rug meer, papieren omslag, vochtvlekken. Tekst is nog goed.EURO 16,00 $ 19,20 boeknr.15025

 43. Hanssens, Dirk. Lijnen langs een regel getrokken - kanttekeningen bij de Regel van Benedictus. Leuven; Castrum; 1992; z.d.; 88 pag.; illustraties Daniël Hanssens; linnen, met stofomslag; net exemplaar; gesigneerd; genummerd. nummer 180.EURO 25,00 $ 30,00 boeknr.15941

 44. Haring, Peter den. De keizer die flauwviel - verhalen uit de reïncarnatietherapie. Houten; Van Reemst Uitgeverij; 1997; 2e druk; 223 pag.; Phoenix-reeks; paperback; net exemplaar. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.15499

 45. Hartman, Olov. Heilige Maskerade. Utrecht; De Fontein; z.d.; 141 pag.; vertaling E.H. Grolle; linnen, met stofomslag; scheurtjes in stofomslag. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.12213

 46. Heer, Friedrich - e.a. Geloof en ongeloof - een briefwisseling. Amsterdam; Moussault; 1960; z.d.; 132 pag.; vertaling Joh. Winkler; ingenaaid, met flappen; net exemplaar. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.09005

 47. Heffter, August Wilhelm. De godsdienstleer der Grieken en Romeinen. Amsterdam; M.H. Binger & Zonen; 1853; z.d.; 273 pag.; vertaling D. Koorders; inleiding C.W. Opzoomer; halflinnen; net exemplaar. Omslag waarschijnlijk niet origineel. Nette uitgave van een boek dat ook in de bibliotheek van Multatuli stond.EURO 35,00 $ 42,00 boeknr.15020

 48. Herzl, Theodor. Theodor Herzl - keur uit zijn geschriften. Amsterdam; Joachimsthal's; z.d.; 64 pag.; samenstelling J. Melkman; inleiding David Ben Goerion; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 9,50 $ 11,40 boeknr.12750

 49. Hoekstra, S. De ontwikkeling van de zedelijke idee in de geschiedenis. Amsterdam; P.N. van Kampen & Zoon; 1862; z.d.; 211 pag.; ingenaaid; geen rug meer. Ppaieren omslag beschadigd, tekst goed.EURO 15,00 $ 18,00 boeknr.15026

 50. Hofstede de Groot, P. De moderne theologie in Nederland - volgens de hoofdwerken harer beroemdste voorstanders. Groningen; P. Noordhoff; 1870; z.d.; 55 pag.; ingenaaid; los in band. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.15023

 51. Hulke, Malolm. Encyclopedie van alternatieve geneeswijzen - veel tips, behandelingsmethoden en adreslijsten. Helmond; uitgeverij Helmond; 1980; z.d.; 288 pag.; vertaling A. Hardeman; karton, met omslag; scheurtjes in stofomslag. EURO 8,00 $ 9,60 boeknr.07030

 52. Huxley, Julian - e.a. De Wetenschap van het leven 1 / De mens en andere levensvormen. Den Haag; Servire; 3e druk; 351 pag.; linnen, met stofomslag; als nieuw. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.07683

 53. Kempis, Thomas á. Over de navolging van Christus - het gulden boekske. Leiden; J.J. Groen & Zoon, n.v.; z.d.; 154 pag.; gekartonneerd; Gebruind. EURO 9,00 $ 10,80 boeknr.00071

 54. Khan, Sopefi Inayat. Gayan. Wassenaar; Servire; z.d.; 150 pag.; paperback; net exemplaar. Werk van de grondlegger van de Soefi-beweging.EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09660

 55. Klink, J.L. Kind en leven. Bilthoven; AMBO; 1971; z.d.; 269 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.09099

 56. Laenen, J.H. Joodse mystiek - een inleiding. Kampen; Kok; 1998; z.d.; 302 pag.; ingenaaid, met flappen; net exemplaar. EURO 12,00 $ 14,40 boeknr.16871

 57. Lang, W. De oudste geschiedenis van het christendom. Haarlem; A.C. Kruseman; 1865; z.d.; vertaling Anoniem; paperback; omslag beschadigd, verder goed. Twee delen, niet afzonderlijk te koop.EURO 12,50 $ 15,00 boeknr.15033

 58. le Fort, Gertrud von. Hymnen aan de kerk. Brugge; De Kinkhoren; 1944; 2e druk; 92 pag.; vertaling N. Wildiers; gekartonneerd; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.10951

 59. Leeuw, G. van der. De onrust der mensheid. Amsterdam; W. Ten Have N.V.; 1960; z.d.; 191 pag.; Carillon-reeks 9; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.08986

 60. Lescrauwaet, J. - e.a. Balans van de Nederlandse kerk. Bilthoven; AMBO; 1975; z.d.; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.11070

 61. Lippe-Biesterfeld, Irene van. Dialoog met de natuur - een weg naar een nieuw evenwicht. Deventer; Ankh-Hermes; 0183; 5e druk; 183 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 3,50 $ 4,20 boeknr.15235

 62. Luijk, Henk van. Bij nader inzien - filosofische opstellen en commentaren. Delft; Meinema; 1984; z.d.; 117 pag.; paperback; Matig exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.15936

 63. Marcuse, Herbert - e.a. Kritik der reinen Toleranz. Frankfurt am Main; Suhrkamp Verlag; 1968; z.d.; 128 pag.; ingenaaid, met flappen; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.10558

 64. Meer de Walcheren, Pieter van der. Mijn dagboek 1907-1911. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 5e druk; 195 pag.; vertaling Gerard Wijdeveld; inleiding Léon Bloy; halflinnen; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.08666

 65. Mensink, B.A. Jan Baptist Stalpart van der Wiele - advocaat, priester en zielzorger 1579-1630. Hilversum; Paul Brand; z.d.; 231 pag.; paperback; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.10986

 66. Mozes, David. Brieven van Mozes David. Amsterdam; Children Of God Trust; 1974; z.d.; 188 pag.; vertaling Benjamin Judah; pocketboek; net exemplaar. EURO 2,50 $ 3,00 boeknr.15921

 67. Olivier, Daniel. Het proces Luther. Bilthoven; AMBO; 1973; z.d.; 223 pag.; vertaling Henri van der Burght; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.10586

 68. Opzoomer, C.W. Nog eens: Oud of Nieuw? Antwoord aan Dr. J.I. Doedes. Amsterdam; J.H. Gebhard & Comp; 1866; z.d.; 106 pag.; ingenaaid; Matig exemplaar. Papieren omslag deels weggevreten, katernen lossig vanm elkaar, maar de tekst is goed en compleet .EURO 9,50 $ 11,40 boeknr.15021

 69. Parker, Theodore. De hoogste belangen der menschheid - voorstellen over atheïsme, theïsme, onsterfelijkheid en voorzienigheid. Groningen; J.B. Wolters; 1860; z.d.; 277 pag.; vertaling J.J. Swiers; ingenaaid; Matig exemplaar. Alleen binnenwerk, geen omslag. Papier hier en daar aangevreten. Tekst goed en compleet.EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.15032

 70. Rahner, Karl. Continuïteit & Verandering, 2/ Geloven thans. Hilversum; Paul Brand; 1964; z.d.; 137 pag.; Pastorale Cahiers 16; vertaling Hans Wagemans; paperback; net exemplaar. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.09121

 71. Raymond, Ernest. In the steps of St. Francis. Londen; Rich & Cowan Ltd.; 1938; z.d.; 377 pag.; linnen; roestvlekjes. EURO 8,50 $ 10,20 boeknr.09917

 72. Reinhard, Franz Volkmar. Proeve over het plan, hetwelk de stichter des christendoms tot heil der wereld ontwierp (naar de vierde, geheel omgewerkte uitgave). Groningen; W. Zuidema; 1837; 2e druk; 440 pag.; vertaling J.L. Wolterbeek; annotaties J.L. Wolterbeek; ingenaaid; net exemplaar. Kartonnen, ietwat aangetast omslag, voor de rest goed en compleet.EURO 20,00 $ 24,00 boeknr.15009

 73. Robbers S.J., H. Wijsbegeerte en Openbaring. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1958; z.d.; 191 pag.; Bibl. van Thomistische Wijsbegeerte; linnen, met stofomslag; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.09000

 74. Robinson, John A.T. - e.a. Niet radicaal genoeg? Amsterdam; W. Ten Have N.V.; 1964; z.d.; 159 pag.; Carillon-reeks 32; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.09305

 75. Rogier, L.J. Herdenken en herzien - verzamelde opstellen. Bilthoven; AMBO; 1974; z.d.; 517 pag.; paperback; net exemplaar. Te dik voor de brievenbus, daarom 5,50 Euro verzendkosten.EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.10220

 76. Rogier, L.J. Vandaag en morgen. Bilthoven; AMBO; 1974; z.d.; 67 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.09057

 77. Rogier, L.J. Vandaag en morgen. Bilthoven; AMBO; 1974; z.d.; 67 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.09894

 78. Rosenmuller, Johan Georg. Beschouwing van eenige voor godsdienst en zedelijkheid merkwaardige gebeurtenissen der achttiende eeuw. Leeuwarden; J.W. Brouwer; 1807; z.d.; 287 pag.; vertaling P. Koumans Brouwer; annotaties P. Koumans Brouwer; ingenaaid; vochtkringen. Papieren omslag, binnenwerk goed.EURO 45,00 $ 54,00 boeknr.15024

 79. Ruusbroec, Jan van. De weg van den mensch - christelijke gedachten uit de werken van Jan van Ruusbroec. Naarden; In Den Toren; 1941; z.d.; 78 pag.; Torenreeks 18; bewerking L.M. Fr. Daniëls; samenstelling L.M. Fr. Daniëls; inleiding L.M. Fr. Daniëls; gekartonneerd; geen rug meer. EURO 7,50 $ 9,00 boeknr.11042

 80. Schillebeeckx, E. Christus - sacrament van de godsontmoeting. Bilthoven; H. Nelissen; 1963; z.d.; 199 pag.; linnen, met stofomslag; scheurtjes in stofomslag. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.11001

 81. Schmid, Heinrich. Heinrich Schmid's voorlezingen over het wezen der wijsbegeerte en hare beteekenis voor wetenschap en leven voor denkende lezers, Tweede afdeling. Groningen; P. Van Zweeden; 1839; z.d.; 608 pag.; vertaling F.C. de Greuve; annotaties F.C. de Greuve; ingenaaid; Matig exemplaar. Papieren omslag wat aangevreten, hier en daar vochtvlekken, verder goed.EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.15014

 82. Schoonenberg, P. Het geloof van ons doopsel I-IV. Den Bosch; Malmberg; z.d.; 1000 pag.; gebonden; net exemplaar. Te dik voor de brievenbus, daarom 7 euro verzendkosten .EURO 25,00 $ 30,00 boeknr.11071

 83. Smit, Gabriël. Het Jaar Van De Heer. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; z.d.; 244 pag.; Zonnewijzer 7; samenstelling Gabriël Smit; pocketboek; net exemplaar. EURO 3,60 $ 4,32 boeknr.02731

 84. Smits van Waesberghe, Jos - e.a. Nederlandse mystiek - 2 delen - Protestant en Katholiek. Amsterdam; Meulenhoff; 1948; z.d.; linnen; net exemplaar. EURO 20,00 $ 24,00 boeknr.09180

 85. Süss, René. De messias moet nog komen - Theologie met het oog op Israël en de volkeren. Amsterdam; Thela Thesis; 2001; z.d.; 321 pag.; paperback; als nieuw. EURO 15,00 $ 18,00 boeknr.16860

 86. Szczesny, Gerhard - e.a. Geloof en ongeloof - een briefwisseling. Amsterdam; Moussault; 1960; z.d.; 132 pag.; vertaling Joh. Winkler; ingenaaid, met flappen; net exemplaar. EURO 4,00 $ 4,80 boeknr.09005

 87. Teilhard de Chardin, Pierre - e.a. Tijdgenoten over Teilhard de Chardin. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1965; z.d.; 144 pag.; Bibliotheek Teilhard de Chardin 9; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.09016

 88. Teilhard de Chardin, Pierre. Brieven uit Egypte. Brugge; Desclée De Brouwer; 1965; z.d.; 224 pag.; Camera; vertaling Frans van Oldenburg Ermke; paperback; net exemplaar, naam op schutblad. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.07664

 89. Teilhard de Chardin, Pierre. Brieven uit Egypte. Brugge; Desclée De Brouwer; 1965; z.d.; 223 pag.; Camera; vertaling Frans van Oldenburg Ermke; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.08975

 90. Teilhard de Chardin, Pierre. Brieven uit Egypte. Brugge; Desclée De Brouwer; 1965; z.d.; 223 pag.; Camera; vertaling Frans van Oldenburg Ermke; paperback; net exemplaar. EURO 5,00 $ 6,00 boeknr.16463

 91. Teilhard de Chardin, Pierre. De visie van het verleden. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1962; z.d.; 116 pag.; Bibliotheek Teilhard de Chardin 3; vertaling A. Kolsteren; paperback; net exemplaar. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.13930

 92. Teilhard de Chardin, Pierre. Het verschijnsel mens. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1967; 12e druk; 285 pag.; Aula-boeken 35; vertaling Daniël de Lange; pocketboek; net exemplaar, papier vergeeld. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.11985

 93. Thoden van Velzen, U.W. Tafereelen uit de openbaring van Johannes - de drie eerste hoofdstukken. Groningen; W. Van Boekeren; 1846; z.d.; 312 pag.; ingenaaid; net exemplaar. Papieren omslag, binnenwerk goed.EURO 16,00 $ 19,20 boeknr.15012

 94. Tholuck, Augustus. De strijd des geloofs - een boek voor beschaafde christenen, die bevrediging zoeken. Haarlem; A.C. Kruseman; 1848; z.d.; 224 pag.; vertaling Anoniem; ingenaaid; Matig exemplaar. Voorkant omslag helft papier om karton weggescheurd. Voor de rest in redelijke staat.EURO 17,50 $ 21,00 boeknr.15011

 95. Veltman, Willem F. De Vrije Scholen - beginselen en methode. Zeist; Vrij Geestesleven; 1974; 5e druk; 111 pag.; paperback; net exemplaar. EURO 4,50 $ 5,40 boeknr.12111

 96. Vonier, Dom Anscar. Het sacrament van het kruisoffer. Utrecht Antwerpen; Het Spectrum; 1958; z.d.; 176 pag.; vertaling J. v.d. Hoeven; halflinnen; zonder stofomslag. EURO 7,00 $ 8,40 boeknr.10376

 97. Vorster, D.A. - e.a. Nederlandse mystiek - 2 delen - Protestant en Katholiek. Amsterdam; Meulenhoff; 1948; z.d.; linnen; net exemplaar. EURO 20,00 $ 24,00 boeknr.09180

 98. Vries, A. de. Waarnemen & onderzoeken - Op zoek naar de relatie van onszelf met de wereld. Driebergen; Louis Bolk Instituut; 1985; 1e druk; 11 pag.; BolkBericht 12; geniet; net exemplaar. EURO 3,00 $ 3,60 boeknr.16340

 99. Wells, G.P. - e.a. De Wetenschap van het leven 1 / De mens en andere levensvormen. Den Haag; Servire; 3e druk; 351 pag.; linnen, met stofomslag; als nieuw. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.07683

 100. Wells, H.G. - e.a. De Wetenschap van het leven 1 / De mens en andere levensvormen. Den Haag; Servire; 3e druk; 351 pag.; linnen, met stofomslag; als nieuw. EURO 10,00 $ 12,00 boeknr.07683

 101. Wilkeshuis, C. Jan van Ruusbroec. Zeist; W. de Haan; z.d.; 167 pag.; Phoenix pocket 108; pocketboek; met Ex Libris. EURO 6,00 $ 7,20 boeknr.12688

 102. Ypes, Catharina. Legenden van Sint-Franciscus. Amsterdam; L.J. Veen; 1949; z.d.; 187 pag.; linnen, met stofomslag; net exemplaar, verschoten, naam op schutblad. EURO 15,00 $ 18,00 boeknr.09889

  geef hier uw zoekopdracht

  Ga terug naar de homepage van A.@.S.

  e-mail algemeen.antiquariaat.sanders@xs4all.nl

  Plato vond het heel normaal; nadenken en converseren doe je naakt wandelend in de vrije natuur. Volg zijn voorbeeld en bezoek ter voorbereiding de homepage van de rustigste (geen drank, geen drugs, geen tabak, geen versterkte muziek, alleen natuur, stilte en soms een houtgestookte sauna) naturisten-vereniging van Nederland,